ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
                ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คันคลอง ๒ ขวา ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ถนนเทศบาล ๒ ถึงถนนเทศบาล ๑๒ หมู่ที่ ๖,๑ ตำบลสระแก้ว     [11 พ.ย. 2563]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
                    'ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คันคลอง ๒ ขวา ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ถนนเทศบาล ๒ ถึงถนนเทศบาล ๑๒ หมู่ที่ ๖,๑ ตำบลสระแก้ว'

[ 11 พ.ย. 2563 ]