ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
                ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ 7037 สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     [19 พ.ค. 2563]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
                    'ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ 7037 สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)'

[ 19 พ.ค. 2563 ]