ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
                สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2562 เรื่อง ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 46 เมตร บ้านหลักเมตร หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว เทศบาลตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง     [13 ก.พ. 2562]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
                    'สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2562 เรื่อง ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 46 เมตร บ้านหลักเมตร หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว เทศบาลตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง'

[ 13 ก.พ. 2562 ]