ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
                ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง26เมตร ยาว46เมตร บ้านหลักเมตร หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว เทศบาลตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     [18 ธ.ค. 2561]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
                    'ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง26เมตร ยาว46เมตร บ้านหลักเมตร หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว เทศบาลตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)'

[ 18 ธ.ค. 2561 ]