ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
                ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดกว้าง26เมตร ยาว46เมตร บ้านหลักเมตร หมู่ที่9 ตำบลสระแก้ว เทศบาลตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบรี จำนวน 1 แห่ง     [14 ธ.ค. 2561]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
                    'ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดกว้าง26เมตร ยาว46เมตร บ้านหลักเมตร หมู่ที่9 ตำบลสระแก้ว เทศบาลตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบรี จำนวน 1 แห่ง'

[ 14 ธ.ค. 2561 ]