ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
                ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๓๐-๐๐๘ สายบ้านเขาดิน - บ้านดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒     [14 พ.ย. 2561]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
                    'ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๓๐-๐๐๘ สายบ้านเขาดิน - บ้านดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒'

[ 14 พ.ย. 2561 ]