ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
                ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 46 เมตร บ้านหลักเมตร หมู่ที่ 9 ต.สระแก้ว ทต.ท่าเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี      [29 ต.ค. 2561]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
                    'ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 46 เมตร บ้านหลักเมตร หมู่ที่ 9 ต.สระแก้ว ทต.ท่าเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี '

[ 29 ต.ค. 2561 ]