ข่าวประชาสัมพันธ์
                ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี      [9 ก.ย. 2564]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
                    'ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย โรคระบาดสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี'