ข่าวประชาสัมพันธ์
                สื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย จาก กรมอนามัย      [23 ก.ค. 2564]
              

https://youtu.be/KZ3etCdj0Cs