ข่าวประชาสัมพันธ์
                ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC และงดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว      [22 ก.พ. 2564]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
                    'ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC และงดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว'