ข่าวประชาสัมพันธ์
                ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จ      [15 ก.พ. 2564]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
                    'ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จ'