ข่าวกิจกรรม
                กิจกรรมปลูกข้าวนาโยน​ ในวันที่​ 16 มิถุนายน​ 2562​ ณ​ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลท่าเสด็จ      [16 มิ.ย. 2563]