ข่าวประชาสัมพันธ์
                การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ ITAS       [20 พ.ย. 2561]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
                    'การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ'
              

เทศบาลตำบลท่าเสด็จ  ขอความร่วมมือประชาชนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ ประจำปีงบประมาณ  2561 โดยสามารถประเมินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด