ข่าวภาษี
                ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 รับแบบพิมพ์ฯ      [3 ต.ค. 2559]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
                    'ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 รับแบบพิมพ์ฯ'