>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ข่าวชุมชน
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
>> ข่าวพัสดุ
>> ข่าวกิจกรรม
>> ข่าวภาษี
>> ข่าวย้อนหลัง
 
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 28 ก.พ. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 24 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ ITAS [ 20 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 14 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เม.ย. 61 [ 6 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ก.พ. 61 [ 6 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 4 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
เปิดรับสมัคร..เยาวชนที่สนใจในกีฬาฟุตบอลทั้งในและนอกพื้นที่ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 23 พ.ค. 2561 ]

เปิดรับสมัคร..เยาวชนที่สนใจในกีฬาฟุตบอลทั้งในและนอกพื้นที่ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าสังกัดทีมเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆภายในจังหวัดและรายการทั่วๆไป......ฟรี......

หม ...อ่านต่อ>>

เทศบาลตำบลท่าเสด็จขอต้อนรับ พลเอก อาทร โลหิตกุล และคณะตรวจติดตามการปฏิบัติในภูมิภาค ของคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) [ 22 มี.ค. 2561 ]

ยินดีต้อนรับ  พลเอก อาทร โลหิตกุล  หัวหน้าส่วนบังคับบัญชา  สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี  เดินทางมาเพื่อกำกับและติดตามความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คันคลองต้นข่อย  หมู่ที่  3  ด้านทิศเหนือตำบลสระ ...อ่านต่อ>>

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 21 [ 20 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 20 [ 13 พ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2560 ครั้งที่ 19 [ 6 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
แผนการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเสด็จ [ 4 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |